Mường Thanh Thái Nguyên

Thông tin mô tả

Tổ hợp văn phòng và Khách sạn 5 sao Mường Thanh Thái Nguyên là dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 3.000 m2 tại phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên. 


Ảnh minh họa

Mường Thanh Thái Nguyên được triển khai trên địa bàn Phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ MƯỜNG THANH THÁI NGUYÊN
 

Dự án Mường Thanh Thái Nguyên có tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng và dự kiến đến cuối năm 2016 sẽ hoàn tất việc xây dựng.