Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp, công ty BĐS hàng đầu tại Việt Nam

Chủ đầu tư
Công ty CP Yeshouse

Công ty CP Yeshouse

Công ty TNHH xây dựng & phát triển địa ố...

Công ty TNHH xây dựng & phát triển địa ố...

Công ty CP Khách sạn Trí Đức

Công ty CP Khách sạn Trí Đức

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hà Ph...

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hà Ph...

Thi công xây dựng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xa...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xa...

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoài Nam

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoài Nam

Công ty TNHH Phương Anh

Công ty TNHH Phương Anh

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hà Ph...

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hà Ph...

Tư vấn thiết kế
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xa...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xa...

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà N...

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà N...

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Xây dựng...

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Xây dựng...

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Phúc ...

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Phúc ...

Sàn giao dịch Bất động sản
Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản ...

Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản ...

Công ty Cổ phần BĐS Sông Công

Công ty Cổ phần BĐS Sông Công

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản - Khoán...

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản - Khoán...

Công ty Cổ phần INC Việt Nam

Công ty Cổ phần INC Việt Nam

Trang trí nội thất
CÔNG TY CỔ PHẦN STDECOR

CÔNG TY CỔ PHẦN STDECOR

Nội Thất Toàn Tâm

Nội Thất Toàn Tâm

Công Ty TNHH Một thành viên Xây dựng và ...

Công Ty TNHH Một thành viên Xây dựng và ...

Công ty CP Xây dựng QND

Công ty CP Xây dựng QND

Vật liệu xây dựng
Công ty CP Thương mại Thái Hưng

Công ty CP Thương mại Thái Hưng

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hà Ph...

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hà Ph...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xa...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xa...

Công ty TNHH Sản xuất, Lắp ráp Tuấn Nghĩ...

Công ty TNHH Sản xuất, Lắp ráp Tuấn Nghĩ...

Tài chính pháp lý
Văn phòng luật sư Đa Kao

Văn phòng luật sư Đa Kao

Công ty CP Đầu tư Đại Hải

Công ty CP Đầu tư Đại Hải

Văn phòng Luật sư VNG Việt Nam

Văn phòng Luật sư VNG Việt Nam

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động...

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động...

Các lĩnh vực khác
Công ty CP Yeshouse

Công ty CP Yeshouse

Công Ty Donaland

Công Ty Donaland

Công ty TNHH Thaisonreal

Công ty TNHH Thaisonreal

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hà Ph...

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hà Ph...