Tư vấn luật

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

Xem thêm
Sau khi kết hôn có được đứng tên sổ đỏ một mình không?

Sau khi kết hôn có được đứng tên sổ đỏ một mình không?

Xem thêm
Sổ đỏ có sai sót, chủ sở hữu phải đính chính như thế nào?

Sổ đỏ có sai sót, chủ sở hữu phải đính chính như thế nào?

Xem thêm

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

18/04/2019

Hỏi: Tôi đang lập dự toán để thuê tư vấn thực hiện định giá đất đối với một khu đất có 20 thửa đất. Trong đó có 13 thửa đất có nhiều đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợ...