Khu đô thị mới

Tìm kiếm theo các tiêu chí: . Có 4 dự án.

KHU ĐÔ THỊ CANARY CITY (Khu đô thị Canary City)

KHU ĐÔ THỊ CANARY CITY (Khu đô thị Canary City)

Phường Cải Đan, Sông Công, Thái Nguyên

Dự án nổi bật

Vạn Phúc City

Vạn Phúc City

Thái Nguyên - Thái Nguyên

Dự án nổi bật

Viko City

Viko City

Thái Nguyên - Thái Nguyên

Dự án nổi bật

Khu đô thị Canary City

Khu đô thị Canary City

Sông Công - Thái Nguyên

Dự án nổi bật